back
Land, art in de Zeeuwse Wilhelminapolder
artist Kultivator, Dirk Zoete, Maartje Korstanje, Eva-Fiore Kovacovsky, Tue Greenfort, Michael Beutler, Guillaume Bijl, Meg Webster, Jeppe Hein
year 2009
language(s) Dutch, English
location  NETHERLANDS, Wilhelminapolder and Hongersdijk Artstation Zeeland
region 3 South (South)
index no. 01.3.02
media Book
about the media Catalogue about a series of land art projects in the Wilhelminapolder in the south-west of the Netherlands.
date of input:
 2011-05-15
 
Work: Maartje Korstanje
Land, art poster
 
about the project The province of Zeeland commissioned a series of land art projects to be realised during the coming years. In addition to their intrinsic meaning, the projects will elucidate and enhance the modern side of Zeeland with regard to the landscape and how it is experienced. The first project of the series will be carried out in the Wilhelminapolder in connection with the 200th anniversary of the Royal Wilhelminapolder Society, the Netherland's biggest private farm. These projects are developed according to a two-track plan: first of all a commission for a large permanent artwork, and in addition the presentation of a number of artists practices of a laboratory-like nature, grafted into the situation of the Wilhelminapolder.
in project language De provincie Zeeland gaf een serie opdrachten voor land art projecten, te realiseren in de komende jaren. Naast de intrinsieke betekenis van deze werken is het de bedoeling dat ze de moderne kant van Zeeland met betrekking tot het landschap en de beleving ervan belichten. Het eerste project zal worden gerealiseerd in de Wilhelminapolder ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan van de Koninklijke Maatschap de Eilhelminapolder, het grootste particuliere landbouwbedrijf van Nederland. Binnen deze serie projecten is een tweesporenplan uitgewerkt: allereerst is er een opdracht gegeven voor een groot permanent kunstwerk, daarnaast worden deze ontwerpen gepresenteerd samen met vier projecten die meer onderzoeksgericht zijn.
 
about artist and participants Four artists have been invited to submit a proposal for the 'permanent artwork': Meg Webster (USA), Guillaume Bijl (BE), Michael Beutler (DE) and Jeppe Hein (DK). All four designs will be on show in Hongersdijk Artsstation together with projects by Tue Greenfort (DK), Kultivator (S), Maartje Korstanje (NL), Dirk Zoete (BE) and Eva Fiore Kovacovsky (CH) made specially for this occasion.
in project language Vier kunstenaars zijn uitgenodigd om een voorstel te doen voor het 'permanente kunstwerk': Meg Webster (USA), Guillaume Bijl (BE), Michael Beutler (DE) en Jeppe Hein (DK). Alle vier ontwerpen worden gepresenteerd in Hongersdijk Kunststation samen met werken van Tue Greenfort (DK), Kultivator (S), Maartje Korstanje (NL), Dirk Zoete (BE) en Eva Fiore Kovacovsky (CH), die speciaal voor deze gelegenheid zijn vervaardigd.
 
organisations CBK Zeeland, Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder, SKOR
 
 
up