back
Birth, Life, Death
artist Elmar Kuiper
year 2010
language(s) Frisian
location  NETHERLANDS
region 1 North (North)
index no. 01.1.11
media DVD
about the media Video, modern parable created by Dutch visual artist and writer Elmar Kuiper.
date of input:
 2011-09-15
 
 
about the project In the associative trilogy ' Birth, Life, Death' various narratives become entwined and images evoce contradictory emotions. The film is a modern parable of daily existence, with personal, distinct views of the future and the past. Kuiper searches for symbolic places of his childhood and fixed memories are mixed in a subtle way with current events.
in project language In Elmar Kuiper zijn associatieve trilogie Birth, Life, Death lopen verschillende verhaallijnen door elkaar heen en roepen de beelden tegenstrijdige emoties op. De film is een moderne parabel van het alledaagse bestaan, met persoonlijke, heldere doorkijkjes naar de toekomst en naar het verleden. Kuiper zoekt symbolische plekken uit z’n jeugd op en vastgelegde herinneringen worden subtiel versneden met de actualiteit.
 
about artist and participants Elmar Kuiper: script and direction, editing, camera and sound, special effects. Joris Collier: actor. Martin Pals: music.
in project language Elmar Kuiper: script en regie, editing, camera en geluid, special effects. Joris Collier: acteur. Martin Pals: muziek.
 
up