back
Monument of Sugar
artist Van Brummelen & De Haan
year 2007
language(s) English, Dutch
location  VARIOUS LOCATIONS, Netherlands, Poland & Nigeria (Afrika)
region 0 everywhere (Everywhere)
index no. 19.0.03
media Booklet
about the media The booklet is a textual supplement to an art work, or as the artists state: "a scenario for a film essay on the return of the material". It contains an essay by the artists about the background and development of the work, illustrated with photo's. The work consists of a 16mm film essay, silent, color, 67 min., and 304 sugar blocks.
date of input:
 2011-12-15
 
Installation at Stroom, The Hague
Installation Stroom, The Hague
 
about the project Following the discovery that a large amount of European sugar ends up outside of Europe, Van Brummelen en De Haan embarked on a research trip to investigate the European subsidized sugar trade.
They travelled to Nigeria to purchase European excess sugar cheaply and to ship it back home. To elude the European trade barrier for sugar imports they made use of a minimal artistic intervention and transformed the sugar in situ into a monument.

In this way they could submit their import application under the Uniform Commercial Code Law 9703, which applies to all monuments and original artworks regardless of the material in which they are produced.

The material result of this research, two groups of sugar modules, is shown together with a film essay, which charts their travels and investigations into the sugar trade.

Slowly running titles narrate the obstacles they faced to find out more about the sugar trade as well as the difficulties they encountered in the production of the monument.
These running titles are intersected by documentary footage exploring, in long slow takes, hidden production landscapes of global trade, like crop fields, sugar refineries, flow-bands, harbors, and the different sites where they performed our drifting studio practice.

in project language Na de ontdekking dat een groot deel van de Europese suiker buiten Europa terechtkomt, trokken de kunstenaars erop uit om de Europese gesubsidieerde suikerhandel te onderzoeken. Ze besloten om de stroom van het gesubsidieerde product om te keren door Europese suikeroverschotten goedkoop aan te kopen in Nigeria en ze terug naar Europa te brengen. Om de Europese handelsbelemmering voor suikerinvoer te omzeilen, zetten zij een minimale artistieke interventie in en transformeerden zij de suiker in situ in een 'monument'.

Op deze wijze konden zij hun importproduct onderbrengen onder de Uniform Commercial Code Law 9703, die geldt voor alle monumenten en originele kunstwerken, ongeacht het materiaal waar ze van zijn gemaakt.

Het concrete resultaat van hun onderzoek, twee groepen suikermodules, wordt getoond in combinatie met een filmessay dat de reizen en suikerhandelonderzoeken van de twee kunstenaars in kaart brengt.

Langzaam in beeld verschijnende teksten verhalen over de hindernissen die zij ondervonden om meer over de suikerhandel te achterhalen en de moeilijkheden die zij tegenkwamen bij het produceren van het monument. Deze tekstbeelden worden afgewisseld met lange, monumentale takes van de verscholen productielandschappen van de wereldhandel, zoals bietenvelden, suikerraffinaderijen, lopende banden, havens en de verschilende plaatsen waar zij in hun mobiele studio aan het werk waren.
 
links      www.vanbrummelendehaan.nl     
 
Film still
Installation at Motive Gallery, Amsterdam
 
up