back
Huizen in Sint Laurens
artist Lara Almarcegui
year 2011
language(s) Dutch
location  NETHERLANDS
region 3 South (South)
index no. 01.3.04
media Book
about the media An art work in which in a neutral encyclopedic way houses are portrayed by means of black and white photos and descriptions of their history.
date of input:
 2011-12-15
 
about the project The art project ‘Houses in Sint Laurens’ is a book with portraits of the houses in the district. There is a page for each house, with a photograph and a description of its history.
The project investigates the history of the houses, starting with the transition from purely agricultural land-use to the earliest housing developments. It then turns to the building process and all the changes made to the houses since then. The book does not tell the personal stories of the residents. The theme of the project is the architecture, spatial design, and evolution of Sint Laurens.

This project was based in part on archival research, and many locals provided information about their houses.

‘Huizen in Sint Laurens’ is the fifth art work within the project ‘Kunst in de Wijk’, in which six artists are carrying out projects in collaboration with the residents of six Middelburg districts. The residents of each district have had an opportunity to express their wishes and then to choose among a number of proposals by artists.

in project language Het kunstwerk ‘Huizen in Sint Laurens’ bestaat uit een boek met portretten van de huizen van Sint Laurens. Aan ieder huis wordt een pagina gewijd met een foto en een beschrijving van zijn geschiedenis.
Lara Almarcegui onderzoekt de geschiedenis van de huizen, vanaf het moment waarop het land niet langer alleen een agrarische bestemming had en werd ontwikkeld voor woningbouw. Vervolgens besteedt ze aandacht aan het bouwproces en alle aanpassingen die sindsdien aan de huizen hebben plaatsgevonden. Het boek geen de persoonlijke verhalen van de bewoners. Het thema van dit kunstwerk is de architectuur, ruimtelijke inrichting en evolutie van Sint Laurens.

Voor dit kunstwerk was archiefonderzoek een belangrijke inspiratie en vele bewoners hebben informatie over hun huis aangeleverd.

Het werk is het vijfde kunstwerk binnen het project ‘Kunst in de Wijk’, waarvoor zes kunstwerken van verschillende kunstenaars werden ontwikkeld, gekozen door buurtbewoner van zes wijken van Middelburg.

 
links vleeshal.nl          
 
see also Hotel in Fuentes de Ebro 04.1.01, Building my own garden 01.4.01 , Guide to Al Khan 16.1.01
 
 
up