back
< previous      next  >
A stay in the country / Een buitenverblijf
artist Wapke Feenstra
year 2003
language(s) German, Dutch, Frisian, English
location  NETHERLANDS, Wjelsryp (and Sophienholm, Lyngby, Denmark)
region 1 North (North)
index no. 01.1.03
media Book
about the media Book in German, Dutch, Frisian and English with texts by Feenstra, Oosterhaven and Brun.
 
Sophienholm
Sophienholm
 
about the project In 2002 Wapke Feenstra was invited to stay at Sophienholm, Denmark, during “On a Clear Day”, an exhibition that focused on contemporary landscapes in (Nordic) art. She spent three weeks as part of the small community living and working at Sophienholm.
 
Sophienholm in Lyngby (Denmark) is well-known for the country house where Frederikke Brun (1765-1835) held her salons at the beginning of the 19th century. Wapke Feenstra read Frederikke’s German poems and writings during her stay, while examining the landscape and the daily routine of the country house. During her stay, she received poems about the Frisian landscape written by Beart Oosterhaven, a poet who lives near Wjelsryp, the village where Wapke was born and bred.
 
The book combines texts by Frederikke Brun (texts from 1824), Wapke Feenstra and Beart Oosterhaven (both with texts from 2002) writing about their own environment. Following the book’s publication in 2003 Feenstra and Oosterhaven presented the book at a farm in Sexbierum that is used for cultural events, at the Fries Museum in Leeuwarden, and at Overgaden, Copenhagen. Passages from the book were broadcast on Frisian regional radio.
in project language In 2002 verbleef Wapke Feenstra in Sophienholm, Denemarken, ter gelegenheid van “On a Clear Day”, een tentoonstelling die zich richtte op het actuele landschap. Feenstra maakte drie weken deel uit van de kleine gemeenschap Sophienholm.
 
Sophienholm in Lyngby is bekend om het landhuis waar Frederikke Brun (1765-1835) salons organiseerde in het begin van de 19de eeuw. Wapke Feenstra las Frederikke’s Duitse gedichten en teksten gedurende haar verblijf, terwijl ze het landschap en de dagelijkse routine van het landhuis oplettend volgde. Tijdens deze periode ontving ze gedichten over het Friese landschap van Beart Oosterhaven, een dichter die vlakbij Wjelsryp woont, het dorp waar Feenstra geboren en getogen is.
 
Het boek combineert teksten van Frederikke Brun uit 1824 met teksten van Feenstra en Oosterhaven uit 2002, alle drie verhalend over hun omgeving. Feenstra en Oosterhaven presenteerden het boek op een boerderij in Sexbierum die gebruikt wordt voor culturele activiteiten, in het Fries Museum in Leeuwarden en in Overgaden, Kopenhagen. Ook de regionale omroep in Friesland besteedde aandacht aan het project.
 
about artist and participants Wapke Feenstra (Wjelsryp, 1959) lives and works in Rotterdam. She is an artist and writer. Feenstra involves people in experiencing their physical and mental surroundings more intensely. See e.g. ‘–b-l-i-k-o-p-e-n-e-r-’ (eye opener), www.verhalenvandordrecht.nl and www.woefwoef.nl, in which she allows the viewer to experience a town through the routes of dog owners walking their dogs. Currently she works on a digital ‘webxylotheek’ which makes citizens more aware of the impact of trees in public space.
 
Myvillages.org is a co-operation between three artists. Kathrin Böhm (Höfen, 1969) researches the role of art in the public and architectural space in her projects, often together with Public Works. In the ‘cityscapes’ of Wapke Feenstra (Wjelsryp, 1959) inhabitants or visitors participate in extensive (digital) art projects. In a related manner Antje Schiffers (Heiligendorf, 1967) reports about her encounters and travels in her (written) projects.
in project language Wapke Feenstra (Wjelsryp, 1959) woont en werkt in Rotterdam. Ze is kunstenaar en schrijver. Feenstra wil mensen bewuster maken van hun directe fysieke en mentale omgeving. Ze doet dat in projecten als ‘–b-l-i-k-o-p-e-n-e-r-’, www.verhalenvandordrecht.nl and www.woefwoef.nl - op deze site kunnen bezoekers de stad ervaren via de blik van mensen die er dagelijks hun hond uitlaten. Momenteel werkt Feenstra aan een digitale ‘webxylotheek’, die mensen meer bewust maakt van de bepalende aanwezigheid van bomen in de openbare ruimte.
 
Myvillages.org is een samenwerkingsverband tussen drie kunstenaars. Kathrin Böhm (Höfen, 1969) onderzoekt de rol van kunst in de architectonische en openbare ruimte, vaak samen met Public Works. In de ‘cityscapes’ van Wapke Feenstra (Wjelsryp, 1959) nemen inwoners en bezoekers deel aan omvangrijke (digitale) kunstprojecten. Op een vergelijkbare manier doet Antje Schiffers (Heiligendorf, 1967) verslag van haar ontmoetingen en reizen in haar (geschreven) projecten.
 
 
 
Sophienholm exhibition
Sophienholm exhibition
 
Sophienholm on a print by H.G.F. Holm, 1826-1828
 
up
< previous      next  >