back
Tubbergen [inside] out / Tubbergen [binnenste] buiten
artist Gert Sennema
year 2004
language(s) Dutch
location  NETHERLANDS, Tubbergen
region 2 East (East)
index no. 01.2.05
media 2 Books, Map
about the media The first book and the map introduce the 9 sculptures Gert Sennema made for Tubbergen; the second book can be used as teaching material.
 
Tubbergen [binnenste] buiten
Sennema
 
about the project The municipality of Tubbergen consists of 9 villages. Artist and curator Anne Hilderink, aware of the differences between those 9 villages, wanted to place a characteristic sculpture in each village centre. Hilderink asked artist Gert Sennema to make these sculptures.
 
Sennema first did his research: he spoke with inhabitants to get to know the peculiarities, the stories, the unique character of each village. Between 2000 and 2004 this resulted in 9 completely different sculptures, for example a series of motorcyclists in steel, a stone mantelpiece with a bronze trophy, casually placed flour sacks in stone and a monk’s habit in bronze.
 
The book “Tubbergen [binnenste] buiten” (Tubbergen [inside] out) introduces the 9 sculptures. In addition it contains the enthusiastic letter, writer and artist Cornel Bierens wrote to Sennema about his first encounter with the sculptures. The second book in the Bibliobox, “Stappen door de tijd” (Stepping through time), is made to be used in schools: it gives children suggestions on how to formulate their thoughts about the sculptures.
in project language De gemeente Tubbergen bestaat uit 9 dorpskernen. Kunstenaar / curator Anne Hilderink, zich bewust van de verschillen tussen deze 9 dorpen, wilde in elke dorpskern een karakteristieke sculptuur plaatsen. Hilderink vroeg kunstenaar Gert Sennema deze beelden te maken.
 
Sennema deed eerst onderzoek: hij sprak met inwoners om de eigenaardigheden, verhalen en het unieke karakter van elk dorp te ontdekken. Tussen 2000 en 2004 maakte hij 9 geheel verschillende beelden: een reeks motorrijders in staal, een stenen schouw met een bronzen bokaal erop, nonchalant neergezette meelzakken van steen en een bronzen monnikspij bijvoorbeeld.
 
In het boek “Tubbergen [binnenste] buiten” worden de 9 beelden geïntroduceerd. Daarnaast schreef publicist en kunstenaar Cornel Bierens een brief over zijn kennismaking met de beelden aan Sennema: zijn enthousiaste bijdrage is ook opgenomen in de publicatie. Het tweede boek in de Bibliobox, “Stappen door de tijd”, is te gebruiken als lesmateriaal: het geeft kinderen handreikingen bij het formuleren van hun gedachten en associaties bij de beelden.
 
about artist and participants To make his sculptures Sennema spoke with inhabitants of the villages, in order to get an idea of the stories, traditions and legends of Tubbergen.
 
Gert Sennema (Grijpskerk, 1962) has his studio in the north of the Netherlands, in the Grijpskerk train station. He studied at the nearby academy in Groningen. Sennema usually makes his sculptures in wood or bronze: human figures, animals, but also clocks or cupboards. He also works on commission, for example for the University Hospital Groningen.
 
“Tubbergen [binnenste] buiten” was made by Stichting Kunst & Cultuur Overijssel (KCO), with contributions by Let Geerling, Arthur Blonk, Robert-Jan Muller, Bruno Beukema and Gerard Hassink. “Stappen door de tijd” was conceived by Hellen Abma of KCO, with contributions by Peggie Breibarth, Meriam de Kanter, Let Geerling, Gert Sennema, Bruno Beukema, Gerard Hassink, Gerhard Sauer, ‘Koller in Sound’ and ‘Historisch Centrum Overijssel’.
in project language Om zijn sculpturen te maken sprak Sennema met inwoners van de dorpen, zodat hij een idee kreeg van de verhalen, tradities en legendes van Tubbergen.
 
Gert Sennema (Grijpskerk, 1962) werkt in een atelier in het treinstation van Grijpskerk. Hij studeerde aan de Academie Minerva in Groningen. Sennema werkt in hout of brons: mensfiguren, dieren, maar ook klokken en kasten. Hij werkt ook in opdracht, bijvoorbeeld voor het Academisch Ziekenhuis in Groningen.
 
“Tubbergen [binnenste] buiten” werd samengesteld door Stichting Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) met bijdragen van Let Geerling, Arthur Blonk, Robert-Jan Muller, Bruno Beukema en Gerard Hassink. “Stappen door de tijd” is een concept van Hellen Abma, KCO, met bijdragen van Peggie Breibarth, Meriam de Kanter, Let Geerling, Gert Sennema, Bruno Beukema, Gerard Hassink, Gerhard Sauer, ‘Koller in Sound’ en ‘Historisch Centrum Overijssel’.
 
organisations KCO (Stichting Kunst & Cultuur Overijssel)
 
sponsors Provincie Overijssel, Gemeente Tubbergen, KCO (Stichting Kunst & Cultuur Overijssel)
 
links www.kco.nl     www.galeries.nl     
 
up