back
Waalkens Galerie Finsterwolde / Gallery of farmer Waalkens, Finsterwolde
artist Albert Waalkens
year 2000
language(s) Dutch
location  NETHERLANDS, Finsterwolde
region 1 North (North)
index no. 01.1.06
media Book
about the media In this book Erik Beenker describes the history of Gallery Waalkens.
 
Galerie Waalkens, Finsterwolde
Dennis Oppenheim in Finsterwolde
 
about the project Albert Waalkens (Finsterwolde, 1920) worked on his father’s farm in Finsterwolde, Groningen, from the age of 18. When he was young he already developed an interest in art. In 1962 he organized an exhibition in one of his barns. This would be the beginning of an art gallery where he presents, to this very day, the work of contemporary artists. Remarkable were, for example, the ‘Cow drawing days’ Waalkens organized in 1997 - in a week 30 artists tried to paint, draw or mould a cow.
 
In 2000 Albert Waalkens was awarded the first Benno Premsela Prize for his activities in the Dutch contemporary art world. Part of the Premsela Prize, awarded by Fonds BKVB, is the publishing of a book. In this publication the history of the gallery is written down. It also shows a selection of photographs from past exhibitions.
in project language Albert Waalkens (Finsterwolde, 1920) werkte vanaf zijn 18de op de boerderij van zijn vader in Finsterwolde, Groningen. Toen hij jong was ontwikkelde hij al een belangstelling voor hedendaagse kunst. In 1962 organiseerde hij een tentoonstelling in een leegstaande schuur. Dit werd het begin van een galerie waar hij, tot op de dag van vandaag, werk presenteert van hedendaagse kunstenaars. Bijzonder waren bijvoorbeeld de ‘Koetekendagen’ die Waalkens in 1997 organiseerde - in een week probeerden 30 kunstenaars een koe te tekenen, schilderen of boetseren.
 
In 2000 ontving Albert Waalkens de eerste Benno Premselaprijs voor zijn activiteiten binnen de Nederlandse hedendaagse kunstwereld. Onderdeel van de Premselaprijs, uitgereikt door Fonds BKVB, is de samenstelling van een boek. Deze publicatie vertelt over de geschiedenis van de galerie en geeft in een aantal foto’s een indruk van de tentoonstellingen die Waalkens er organiseerde.
 
about artist and participants Over the past 44 years more than 400 artists showed their work at Galerie Waalkens, sometimes in a solo exhibition, sometimes in a group exhibition. Several galleries from the Randstad cooperated in these exhibitions, for instance Galerie d’Eendt, Amsterdam; Galerie Delta, Rotterdam; Galerie Espace, Amsterdam and Galerie Art&Project, Amsterdam.
 
Participants of the book are (among others), Erik Beenker, Taco de Neef, Joseph Plateau and Corrie de Boer.
in project language Gedurende de laatste 44 jaar exposeerden meer dan 400 kunstenaars bij Galerie Waalkens, soms in een solotentoonstelling en soms in groepsverband. Verschillende galeries uit de Randstad werkten mee aan deze tentoonstellingen, zoals Galerie d’Eendt, Amsterdam; Galerie Delta, Rotterdam; Galerie Espace, Amsterdam en Galerie Art&Project, Amsterdam.
 
Het boek is mede tot stand gekomen door bijdragen van Erik Beenker, Taco de Neef, Joseph Plateau en Corrie de Boer.
 
organisations Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB), Galerie Waalkens
 
sponsors Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB)
 
links www.fondsbkvb.nl          
 
up