back
Stream - Collage of the collective memory / Stroom - Collage van het collectieve geheugen
artist Jord den Hollander
year 2005
language(s) Dutch
location  NETHERLANDS, Nijmegen
region 2 East (East)
index no. 01.2.11
media Booklet, DVD
about the media A booklet with information on the project accompanies the DVD with the film.
 
Planning the development of the Waalfront
 
about the project The area next to the River Waal in the city of Nijmegen, the so-called ‘Waalfront’, is changing rapidly due to urban renewal. Two foundations (Stimuleringsfonds voor Architectuur, KennisInfrastructuur Cultuurhistorie) wanted to portray the rich industrial past of this area, to provide developers with a broader perspective on its social and cultural heritage.
 
Jord den Hollander was asked to give his view on the cultural heritage of the Waalfront. His background in film-making and architecture, made him realize how little filmed material is used in researching the history of architecture. He therefore collected films made by professional filmmakers and amateurs. Often these picture subjects not at all related to architecture: a marriage, factory workers, the entry of the Dutch Santa Claus, or children playing in the street. All human trails with the architecture as background.
 
With fragments of these films Den Hollander made the film ‘Stroom’ (Stream).
in project language Het gebied langs het Waalfront in Nijmegen, ten westen van de spoorlijn, ondergaat momenteel ingrijpende veranderingen. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur en KennisInfrastructuur Cultuurhistorie wilde graag het rijke industriële verleden van het gebied in beeld brengen - dit om plannenmakers een bredere visie te geven op de sociaalculturele geschiedenis die het gebied kent.
 
Jord den Hollander werd gevraagd hier over na te denken. Vanuit zijn disciplines als architect en filmer realiseerde Den Hollander zich hoe weinig filmmateriaal ingezet wordt bij het onderzoeken van de architectuurgeschiedenis. Hij ging daarom op zoek naar beeldmateriaal van professionele en amateurfilmers. Vaak beelden die helemaal niets met architectuur te maken hebben: ze tonen een bruiloft, arbeiders aan het werk in de industrie, de intocht van Sinterklaas of spelende kinderen op straat. Juist deze beelden geven een goede indruk van de menselijke sporen die in het gebied liggen - en waarvoor de architectuur dient als decor.
 
Den Hollander zette fragmenten van deze beelden achter elkaar voor de film ‘Stroom’.
 
about artist and participants Jord den Hollander works as an architect, author, filmmaker and artist.
 
Den Hollander collected the local films from the archives of Stichting Nijmegen Blijft in Beeld, Regionaal Archief Nijmegen, Rijksvoorlichtingsdienst, Polygoon and private archives. Furthermore the following persons cooperated: Thomas Kist (camera), Ewoud Hendriksen (editing), Michel Banabila (music), Barbara Kist, Fifine Kist (research) and De Lijn (Bureau voor ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, coordination).
in project language Jord den Hollander werkt als architect, auteur, filmer en kunstenaar.
 
Den Hollander verzamelde de regionale films in de archieven van Stichting Nijmegen Blijft in Beeld, Regionaal Archief Nijmegen, Rijksvoorlichtingsdienst, Polygoon en privé-archieven. Daarnaast werkten de volgende personen mee: Thomas Kist (camera), Ewoud Hendriksen (montage), Michel Banabila (muziek), Barbara Kist, Fifine Kist (onderzoek) en De Lijn (Bureau voor ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, coördinatie).
 
organisations Stimuleringsfonds voor Architectuur, KennisInfrastructuur Cultuurhistorie
 
sponsors PGEM, Nuon, Electrabel, Papierfabriek Gelderland, Buhrmann, Nyma, M-Real, AP Controls Maatschappij, Honig, Heinz, Latenstein BV
 
 
up