back
Collection of collections / Verzameling Verzamelingen
artist Arnoud Holleman
year 2001
language(s) Dutch
location  NETHERLANDS, Dantumadeel
region 1 North (North)
index no. 01.1.05
media Book
about the media The book is part of a series published by SKOR and gives different views on Holleman’s project.
 
Collection of coloured earthenware from Makkum
Telephones collected by J. Kuipers, inhabitant of Damwoude
 
about the project The municipality of Dantumadeel asked Arnoud Holleman to make a work of art on Dantumadeel and its characteristics. Holleman discovered that the municipality is merely a collection - a collection of villages and hamlets, and in these villages collections of churches, artworks and cultural inheritance.
 
Holleman listed these groupings and made a selection of 19 indoor and outdoor collections: sculptures, maps, plates, desks, tiles and so on. He exhibited these objects in conspicuous parts of the town-hall. In the book “Open” Holleman presents the collections with photographs of their arrangement. The book itself is the twentieth object of the collection: a collection of collections.
in project language De gemeente Dantumadeel vroeg Arnoud Holleman een kunstwerk te maken over de karakteristieken van de gemeente. Holleman merkte dat de gemeente eigenlijk een verzameling is - een verzameling van dorpen en gehuchten, en in deze dorpen een verzameling kerken, kunstwerken en cultureel erfgoed.
 
Holleman bracht al deze verzamelingen in kaart en maakte een selectie van 19 binnen- en buitenverzamelingen: beelden, landkaarten, borden, bureaus, tegels en meer. Holleman presenteerde de objecten op opvallende plekken in het gemeentehuis (of ‘burgerwarenhuis’ volgens Holleman). Het boek “Open” toont alle verzamelingen met foto’s van hun opstellingen. Het boek zelf is het twintigste object van de verzameling: een verzameling verzamelingen.
 
about artist and participants Holleman gathered his collections from various sources. The Makkum earthenware, portraits, furniture and tiles were lent by the Van Sytzama Stichting. Collections for the ‘Showcase for varying civil collections’ and for the showcase with sports awards were lent by the inhabitants.
 
Arnoud Holleman (Haarlem, 1964) works as an artist, making his ‘Sperm Drawings’ but also videos, paintings and embroideries. He regularly takes part in the production of television, theatre, film and printed media. As a writer and director he co-produced television shows like ‘Driving Miss Palmen’, a soap opera produced in India, depicting the Dutch art scene. Together with Jop van Bennekom Holleman is editor-in-chief for Re-Magazine.
in project language Hollemans verzamelingen komen uit verschillende hoeken. Het Makkums aardewerk, maar ook portretten, meubilair en tegeltableaus kreeg hij in bruikleen van de Van Sytzama Stichting. Ook inwoners leenden hun verzamelingen uit voor de ‘Vitrine voor wisselende burgerverzamelingen’ en voor de vitrine met sportbekers.
 
Arnoud Holleman (Haarlem, 1964) is werkzaam op uiteenlopende gebieden. Hij maakt autonoom werk als kunstenaar – bijvoorbeeld zijn ‘Sperm Drawings’, maar ook video’s, schilderijen en borduurwerk. Daarnaast werkt hij in de wereld van de tv, het theater, de film en gedrukte media. Holleman werkte als schrijver en regisseur aan televisieprogramma’s als ‘Driving Miss Palmen’, de in India geproduceerde ‘Bollywood’ soap over de Nederlandse kunst- en cultuurwereld. Daarnaast is hij samen met Jop van Bennekom eindredacteur van Re-Magazine.
 
links www.skor.nl     www.skor.nl     
 
 
Collection of sports awards
From the collection of Royal Portraits
 
up