back
Art and spacial (re)arrangement / Kunst en ruimtelijke (ont)ordening
artist Several artists and projects
year 2000-2005
language(s) Dutch, English
location  NETHERLANDS, Several areas in The Netherlands
region 0 everywhere (Everywhere)
index no. 01.0.02
media Book
about the media Book about several projects in rural environments conducted by SKOR, with English summary.
 
about the project The booklet ‘Open’ gathers a few projects conducted by SKOR between 2000 and 2005. SKOR is an organisation that designs and executes art concepts for the public environment, for example hospitals, schools, streets and rural areas.
 
‘Open’ is a series of booklets that list and clarify recently realized SKOR-projects. Part 1 introduced art that reacts on the built or rural environment. That can simply mean projects in which the artist gives his or her ‘outsider view’ on the plans for development traditionally made by landscape-architects or other (governmental) decision makers. It can also mean that an artist develops a project in which residents and users of an area are involved in an art project – with a permanent or temporary character.
in project language Het boekje ‘Open’ brengt een aantal projecten in kaart die SKOR, Stichting Kunst en Openbare Ruimte, in de periode 2000-2005 begeleidde. SKOR kan door een opdrachtgever ingeschakeld worden bij het vormen en uitvoeren van kunstconcepten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, schoolgebouwen, pleinen en landelijke gebieden.
 
'Open’ bestaat uit een reeks boekjes die recente projecten van SKOR thematisch ontsluiten. Deel 1 besteedde aandacht aan Kunst en ruimtelijke (ont)ordening: projecten waarin de kunstenaar actief betrokken is bij de tastbare of minder tastbare inrichting van het landschap. Dat kan simpelweg betekenen dat een kunstenaar landschapsarchitecten en andere (gemeentelijke) plannenmakers een ‘outsider’ view kan bieden bij de ontwikkelingen in een landelijk gebied. Het kan ook betekenen dat een kunstenaar een project ontwikkelt waarin bewoners en gebruikers van een gebied intensief betrokken worden bij een kunstproject, al dan niet met een blijvend resultaat.
 
about artist and participants In this publication by SKOR four projects are listed, following an interesting introduction on the background of projects in (rural) public environments: Toekomst Amstelland, Nieuwe Marke in the Rijssener Vallei, Proeftuin Twente and De Uitbreiding van Polder Mastenbroek. The projects Amstelland and Rijssener Vallei actively involve artists in the re-organisation of an area. The last two concepts actively involve residents and users of the landscape in the art projects. Information on these projects is therefore incorporated in the Bibliobox. For more information on these projects you can click the links below.
in project language In deze uitgave van SKOR zijn, naast een interessante inleiding die achtergrondinformatie biedt, vier projecten opgenomen: Toekomst Amstelland, Nieuwe Marke in de Rijssener Vallei, Proeftuin Twente en De Uitbreiding van Polder Mastenbroek. Amstelland en Rijssener Vallei zijn projecten waarbij kunstenaars meedenken in de planologie van een gebied. De laatste twee concepten betrekken de omwonenden en gebruikers van het landschap actief bij het kunstproject. Materiaal van deze projecten is daarom opgenomen in de Bibliobox. Zie voor meer informatie onderstaande links.
 
organisations SKOR
 
links www.skor.nl          
 
 
up