back
The Polder Village of Kreileroord / Polderdorp Kreileroord
artist Andrea Stultiens
year 2002
language(s) Dutch, English
location  NETHERLANDS, Kreileroord
region 1 North (North)
index no. 01.1.09
media Book
about the media book with photographs of the polder village of Kreileroord by Andrea Stultiens and text by Gerard Rooijakkers
 
 
about the project Kreileroord is a village in the north of the Netherlands, built in the 1950s after Slootdorp, Middenmeer and Wieringerwerf. The Wieringermeer Polder was drained not all that long ago (1930) to create space for villages designed on a drawing board – like Kreileroord with six streets of terraced houses, a sports ground, an ice rink and a multipurpose gym which doubles up as a village hall.
 
The inhabitants of new villages do not share a history. Each of them takes their own history with them and together they build a new one. This is even recognised in the dictionary definition of the word 'village', which does not only refer to ‘a group of houses and a church situated in a rural area, smaller than a town’, but also to ‘a commmunity of residents’.
 
Andrea Stultiens took photographs of the residents of Kreileroord while they were training, partying and playing. The flat landscape seems bleak at times with barren trees and heavy clouds hanging low on the horizon, but is cast into relief by happy family photos. In the book the recent photos taken by Stultiens are shown alongside snapshots from the archives of the villagers. Together they represent the young history of the land, the village and the people.
 
The Polder Village of Kreileroord forms part of a ‘twin publication’: in the other part Stultiens researches the village of Sint Odilienberg in the province of Limburg in the south of the Netherlands; the antithesis of Kreileroord in every respect.
in project language Kreileroord is een dorp in Noord-Holland dat in de jaren negentienvijftig gebouwd werd, als vierde in de reeks Slootdorp, Middenmeer en Wieringerwerf. De Wieringermeerpolder werd pas in negentiendertig drooggelegd en dat bood ruimte voor de aanleg van ‘tekentafel’dorpen zoals Kreileroord – zes straten met rijtjeshuizen, een sportterrein, een ijsbaan en een gymzaal annex dorpshuis.
 
In een nieuw dorp moeten mensen nog geschiedenis maken. Gedeeltelijk nemen ze hun eigen historie mee en samen bouwen ze een nieuwe. Het woord dorp betekent volgens de Van Dale dan ook niet alleen ‘groep woningen op het land, kleiner dan een stad, in ’t bezit van een kerk’, maar ook ‘de gezamenlijke bewoners’.
 
Andrea Stultiens fotografeerde mensen uit het dorp tijdens het sporten, in de schiettent op de kermis, tijdens het uitgaan, in de speeltuin. Het vlakke landschap is soms treurig, met dikke wolkendekens boven lage horizonnen en kale bomen, maar er zijn ook vrolijke familiefoto’s. Stultiens wisselt haar foto’s af met archieffoto’s van de dorpsbewoners die de jonge geschiedenis van het land, het dorp en de mensen weergeven.
 
Polderdorp Kreileroord is onderdeel van een ‘dubbelboek’: in het andere deel onderzoekt Stultiens met haar camera het dorp Sint Odilienberg in Limburg, in alles een tegenhanger van Kreileroord.
 
about artist and participants Andrea Stultiens (1974) studied photography in the Dutch cities of Utrecht (HKU) and Breda (St. Joost). She is fascinated by the impact people have on their surroundings and vice-versa. Her pictures are taken at specific locations and feature, amongst others, private houses, landscapes and villages - but they are almost invariably a vehicle for recognisable situations. Gerard Rooijakkers is Professor of Dutch Ethnology at the University of Amsterdam.
 
Publisher: Stichting Alia, Amsterdam. Exhibition: Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam 28/09/2002 – 06/01/2003; Westfries Museum, Hoorn 26/01/2003 – 06/04/2003; Limburgs Museum, Venlo late 2004
in project language Andrea Stultiens (1974) groeide op in Sint Odiliënberg. Ze studeerde aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en aan de Post St. Joost in Breda volgde ze een masters fotografie. Stultiens is gefascineerd door de wisselwerking tussen mens en omgeving: hoe mensen beïnvloed worden door hun omgeving, maar ook hoe mensen de omgeving naar eigen hand zetten. Haar foto’s zijn genomen op specifieke plekken (persoonlijke interieurs, landschappen, dorpen) maar laten toch veelal herkenbare situaties zien. De fotografie van Andrea Stultiens over Kreileroord ontstond naar aanleiding van een documentaire foto-opdracht van de Provincie Noord-Holland. Gerard Rooijakkers is bijzonder hoogleraar Nederlandse etnologie aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Uitgever Stichting Alia, Amsterdam. Tentoonstelling Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam 28/09/2002 – 06/01/2003; Westfries Museum, Hoorn 26/01/2003 – 06/04/2003; Limburgs Museum, Venlo najaar 2004
 
sponsors Stimuleringsfonds voor Architectuur; Mondriaan Stichting; Fonds BKVB, Amsterdam; Provincie Limburg, Provincie Noord-Holland, Gemeente Ambt Montfort (dorp Sint Odiliënberg); Gemeente Wieringermeer (dorp Kreileroord); Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten; ECN Windenergie, Petten; Drukkerij De Longte, Dordrecht
 
links www.andreastultiens.nl          
 
 
 
 
up