back
The Church Village of Sint Odiliënberg / Kerkdorp Sint Odiliënberg
artist Andrea Stultiens
year 2002
language(s) Dutch, English
location  NETHERLANDS, Sint Odiliënberg
region 3 South (South)
index no. 01.3.01
media Book
about the media book with photographs of the church village of Sint Odiliënberg by Andrea Stultiens and text by Gerard Rooijakkers
 
 
about the project Sint Odiliënberg is a village in the province of Limburg in the south of the Netherlands. Photographer Andrea Stultiens was born there. In her photographs she presents the village customs and traditions as practised nowadays and compares them with the same customs and traditions as portrayed in historical picture postcards. Carnival, religious processions and other major happenings are presented alongside small everyday scenes such as choir practice and chatting in the street.
 
The text by Gerard Rooijakkers is based on the lyrics of a famous Dutch song called ‘The Village’, written by Friso Wiegersma and sung by his partner Wim Sonneveld. Wiegersma reminisces nostalgically on the village as it used to be. His wistfulness stems from a deep sense of empathy; the village in the song is the village he grew up in. Stultiens photographs her own village with similar empathy and retrospection.
 
The Church Village of Sint Odiliënberg is part of a ‘twin publication’: in the other part Stultiens researches the polder village of Kreileroord, which was built in the 1950s and where traditions do not go anywhere near as far back as in Sint Odiliënberg.
in project language Sint Odiliënberg is een dorp in het zuiden van Nederland, in midden-Limburg. Het is de geboorteplaats van fotografe Andrea Stultiens. Voor het boek legde ze tradities en gebruiken vast en verzamelde ze foto’s en ansichtkaarten die dezelfde gebeurtenissen vanuit een historisch perspectief laten zien. Grote festiviteiten trekken voorbij – carnaval, processies – maar ook kleine dagelijkse gebeurtenissen – repetitie van het kerkkoor, even bijpraten op straat.
 
Gerard Rooijakkers voegt een tekst toe aan de foto’s waarin hij zich baseert op een in het Nederlands collectief geheugen geprent lied: Het dorp van Friso Wiegersma, gezongen door zijn partner Wim Sonneveld. Wiegersma beschrijft met weemoed het dorp zoals dat vroeger was, toen zijn ouders jong waren. Die weemoed komt voort uit een grote betrokkenheid; Wiegersma schrijft over zijn eigen dorp. Met een vergelijkbare empathie maar ook een vergelijkbare distantie kijkt Andrea Stultiens naar haar dorp Sint Odiliënberg.
 
Kerkdorp Sint Odiliënberg is onderdeel van een ‘dubbelboek’: in het andere deel onderzoekt Stultiens met haar camera het polderdorp Kreileroord, een ‘nieuw’ dorp uit negentienvijftig, nog niet zo rijk aan een gezamenlijke traditie als Sint Odiliënberg.
 
about artist and participants Andrea Stultiens (1974) studied photography in the Dutch cities of Utrecht (HKU) and Breda (St. Joost). She is fascinated by the impact people have on their surroundings and vice-versa. Her pictures are taken at specific locations and feature, amongst others, private houses, landscapes and villages - but they are almost invariably a vehicle for recognisable situations. Gerard Rooijakkers is Professor of Dutch Ethnology at the University of Amsterdam.
 
Publisher Stichting Alia, Amsterdam. Exhibition Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam 28/09/2002 – 06/01/2003; Westfries Museum, Hoorn 26/01/2003 – 06/04/2003; Limburgs Museum, Venlo late 2004
in project language Andrea Stultiens (1974) groeide op in Sint Odiliënberg. Ze studeerde aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en aan de Post St. Joost in Breda volgde ze een masters fotografie. Stultiens is gefascineerd door de wisselwerking tussen mens en omgeving: hoe mensen beïnvloed worden door hun omgeving, maar ook hoe mensen de omgeving naar eigen hand zetten. Haar foto’s zijn genomen op specifieke plekken (persoonlijke interieurs, landschappen, dorpen) maar laten toch veelal herkenbare situaties zien. Gerard Rooijakkers is bijzonder hoogleraar Nederlandse etnologie aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Uitgever Stichting Alia, Amsterdam. Tentoonstelling Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam 28/09/2002 – 06/01/2003; Westfries Museum, Hoorn 26/01/2003 – 06/04/2003; Limburgs Museum, Venlo najaar 2004
 
sponsors Stimuleringsfonds voor Architectuur; Mondriaan Stichting; Fonds BKVB, Amsterdam; Provincie Limburg, Provincie Noord-Holland, Gemeente Ambt Montfort (dorp Sint Odiliënberg); Gemeente Wieringermeer (dorp Kreileroord); Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten; ECN Windenergie, Petten; Drukkerij De Longte, Dordrecht
 
links www.andreastultiens.nl          
 
 
 
up